Bahçeşehir Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini ve Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi, Yetişkinler ve çocuklar için EMDR Terapisi I. Düzey Eğitimi’ni tamamlamıştır. Yrd. Doç. Dr. Murat Dokur’dan aldığı Aile ve Çift Terapisi eğitiminin 3.yılına devam etmektedir.

Tohum Otizm Vakfı’nda yürütülen ‘Bilmek Anlamaktır’ projesinde gönüllü olarak çalışırken bir yandan da Bahçeşehir Koleji Rehberlik servisi tarafından yürütülen N.A.R. projesi kapsamında öz denetim konusunda desteğe ihtiyacı olan çocuklarla yapılan grup çalışmalarının yürütülmesinde aktif rol almıştır. Uzmanlık eğitimi boyunca Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde kalan hastalarla bireysel ve grup görüşmeleri yürütmüş, bilimsel çalışmalara destek vermiştir. Psikiyatri polikliniğinden yönlendirilen hastalarla bireysel terapi seansları yürütmüştür.

2015 yılından itibaren AYNA Eğitim Ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle çalışmaktadır.

Çocuk ve ergenlerle okul ve öğrenme sorunları, duygusal sıkıntılar, davranış problemleri ve sınav kaygısı gibi alanlarında çalışmaktadır. Yetişkinlerle; ilişki ve iletişim, duygusal zorluklar, kaygı alanlarında çalışmaktadır. CAS, Wısc-R ve Wisc-IV uygulamaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.