Marmara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Güvenli Davranış, Sınav Kaygısı ve Sağaltımı, Gestalt Teori ve Yaşantı Grupları, Transaksiyonel Analiz Ego Durumları, Çatışma Çözme Teknikleri, Psikolojik Danışmanlıkta Temel Yardım Becerileri Eğitimleri, Etkili İletişim ve Grup Lideri Eğitimi, Psikodrama Eğitimi, “Travma ve Kriz Durumlarında Psikolojik Destek” Eğitimi, Aile Terapisi uzmanlık Eğitimi, Gottman Çift Terapisi I. Ve II. düzey Eğitimleri, Pact (Çift Terapisine Psikobiyolojik Yaklaşım) Eğitimi ve EMDR Terapisi I. ve II. düzey eğitimlerini tamamlamıştır.

Mesleki Çalışmalarına özel okullarda psikolojik danışman olarak görev yaparak başlamış, çalıştığı tüm okullarda Rehberlik Servisini kurmuş ve işlevsel hale gelmesini sağlamıştır. Uzun yıllar aile mahkemelerinde bilirkişi olarak hizmet vermiştir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde 6 dönem boyunca“Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri” dersini vermiştir. Yöret Vakfı ve Türk Psikologlar Derneği ve Hayata Renk Ver gibi çeşitli dernek ve vakıflarla gönüllü projeler yürütmüştür.

1996 yılından bu yana kurucusu olduğu AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlık, aile ve çiftlere yönelik ilişki terapisi çalışmalarını sürdürmektedir.

Aile İçi İletişim, Kişisel Gelişim, Etkin İletişim, Grup Liderliği, Psikodrama ve Mesleki Eğitim grupları yönetmektedir. Şirketlere ve Eğitim Kurumlarına yönelik; Eğitim Projeleri hazırlamakta, Kurumsal Danışmanlık ve Yönetim Danışmanlığı hizmeti vermektedir. Etkin İletişim, Ekip çalışması, Liderlik, Çatışma Çözümü, Stresle Baş etme Becerileri, , Krize Müdahale, Mentor Eğitimlerini kurum ihtiyaçları doğrultusunda programlamakta ve uygulamaktadır. Aile içi İletişim, Aile- Çocuk İlişkisi, Empatik Yaklaşım, Boşanma ve Çocuk konularında seminerler vermektedir.

EMDR Derneği üyesidir.