Bahçeşehir Üniversitesi’nde Psikoloji alanında lisans eğitimini ve Okul Öncesi Eğitimi alanında ise yüksek lisansını tamamlamıştır. Bilişsel Varoluş Terapisi, Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamış, Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Sanatla Psikoterapi Atölye çalışmasına katılmıştır. EMDR Terapisi I. Düzey Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Mesleki çalışmalarına lisans eğitimi sırasında Doç. Dr. Lauren Rogers Şirin’in araştırma asistanı olarak başlamış, Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı/Konsültasyon Liyezon Psikatrisi bölümü gözlemci psikolog olarak görev almıştır. SosyalBen Derneği’nde veri analisti olarak görev almıştır. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama eğitiminin hazırlık aşamasını tamamlamış, temel aşamaya devam etmektedir.

2015 yılından bu yana AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde çocuklar ve ergenler ile çalışmaktadır.

Çocuklarla gelişimsel takip, okula hazırlık süreci; çocuk ve ergenlerle kayıp ve yas, duygusal sıkıntılar, davranış bozuklukları, kaygı ve korkular alanlarında çalışmaktadır. CAS ve Wisc-IV uygulamaktadır.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Makaleler
Rogers Şirin, L., Yanar, C., Yüksekbaş, R.D., Senturk, M. ve Şirin, S. (2015). Religiosity, cultural values, and attitudes towards psychotherapy in Turkey. 34th Annual Winter Roundtable on Cultural Psychology and Education‘da poster sunumu.