Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nden almıştır. Lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Jacqueline Mattis’in Türkiye’de yürütmüş olduğu çalışmasında araştırma asistanı olarak yer almış ve 2015’ten bu yana da Dr. Ayşe Meltem Budak’ın yürütücülüğündeki araştırmalarda araştırma asistanlığı yapmaktadır.
Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı/Konsültasyon Liyezon Psikatrisi bölümünde gözlemci psikolog olarak görev almıştır. 2015-2016 arasında Aura Psikoterapi bünyesindeki staj programı ve Otistikler Derneği bünyesindeki gönüllülük programı kapsamında farklı gelişen bireylerle çalışmıştır.
Psikeistanbul’un “Psikanalize Giriş Seminerleri”, Psikodinamik terapiler merkezinden “Psikodinamik Terapiler: Teori ve Uygulama” ve “Çağdaş Psikanaliz ve Psikodinamik Terapilerde İleri Çalışmalar” eğitimlerinin yanı sıra Çatı Danışmanlıkta yürütülen “Narsisizm” seminerlerine ve İstanbul Psikanaliz Derneği’nin “Psikanalizle Tanışma Seminerleri” 2. Bölüm seminerlerine de katılmıştır.
Hali hazırda ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.
Makaleler
Kurter, F., Mattis, J. S., Bozkurt, F., Polat, E., Yurttas, B., Celebi, A., & Ergin, G. (2014). The
most significant cultural challenges facing psychological counselors in Turkey: Findings
from 2013 national empirical study. Poster presented at the 122nd Annual Convention of the
American Psychological Association, Washington, D.C.