Çocukların yaşam becerilerinin gelişimine destek olan bir kitabın seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta var.
Yaşadığımız çevre o kadar çok şeyi içinde barındırıyor ki kitapların çocukların hayatında yer bulması artık eskisinden daha zor olmaya başladı. Bu yüzden onların ilgisini çekecek kitabı bulmak biraz daha zaman alabilir. Bunun bizleri yıldırmasına izin vermeden bir kitapta nelere dikkat edeceğimizi öğrenebiliriz.

Öncelikle, kitap seçimi çocukların içinde bulunduğu yaşın gelişim becerileri göz önüne alınarak yapılmalıdır. İki yaşındaki bir çocuğa sayfa ve kelime sayısı az olan kitaplar seçilmelidir ve kelimelerin büyük puntolarla yazılmasına dikkat edilmelidir. Bu yaş dönemi için tercih edilen kitapların içinde bol resim olmasına özen gösterilmelidir. Bu resimlerin çok detaylı olmaması çocuğun dikkat becerisini sürdürmesi için de kolaylık sağlar.

Takvim; üç ve dört yaşları göstermeye başladığında çocuğun zevkleri ve ihtiyaçları kitap seçim kriterlerimizin birinci sırasına oturur. Sayfa sayısı artık arttırılabilir ve 15-20 sayfalık bir hikâye kitabı tercih edilebilir. Resimlerin daha detaylı tasvir edildiği ve sayfadaki kelime sayısının arttığı kitaplar edinilebilir.

İlkokul öncesi 5-6 yaş döneminde ise daha uzun hikayelerin yer aldığı kitaplar ön plana çıkar. Sayfadaki kelime sayısı diğer yaş dönemlerine kıyasla daha fazla olmalı ve kelimelerin boyutu daha küçülmelidir. Resim; bu yaş döneminde de en önemli unsurlardan biri olmayı korur. Çocukların somut düşünce becerisine sahip olduğu göz önüne alındığında kitabı takip etmelerine yardım eder.

Çocukların yaşı ilerledikçe, sahip oldukları kişisel zevkleri kitap alma sürecinin önemli bir parçası haline gelir. Kitap seçmeye gittiğinizde kendilerine uygun olan kitabı alma eğiliminde olurlar. Bu da onların kitap ile geçirdiği sürenin daha uzun olmasını sağlar.

Kitap seçimi yapılırken hangi yaş grubu olursa olsun kitabın içinde seçilen kelimeler ve görsellere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazen renkler, kelimeler ve temanın işlenme biçimi çocuğun yaşı için uygun olmayabilir. Buna ek olarak, ülkemizde yurt dışında basılmış olan kitapların Türkçe olarak basılmış versiyonları bulunmaktadır. Özellikle bu kitapların seçiminde kültürümüze uygun çevrilip çevrilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Herkese Keyifli okumalar:)